Hvidt Fredsflag

Alle mennesker fører krig

Ofte tænker vi på krig som noget i den ydre verden, men der findes også en indre krig, der foregår i alle mennesker. I dig, mig, vores nabo og vores børn. Vi mærker det alle, men de færreste ved, at det kan være anderledes. For slet ikke at tale om, hvordan man lægger sine våben og transformerer sit liv til det bedre. Det handler dette nyhedsbrev om.

Den ydre krig

Den ydre krig foregår ikke kun i andre lande end vores fredelige Danmark. Her i landet fører vi individuel og nogle gange kollektiv krig mod autoriteter, politikere, institutioner mm. At rase mod andre er en form for krig. Den dræber ikke fysisk, men den ødelægger din indre fred, og det er en form for krig. Indre uro og ufred er krig.

Den indre krig

En anden krig, vi alle kender, er den indre krig. Den indre krig består af nedsættende og destruktive tanker om os selv. Den er født af skyld, mindreværd, ensomhed, utryghed og uvished omkring fremtiden.

Alle mennesker fører krig. Hvilken krig dominerer dit liv? Og spænder ben for din indre fred?

Når vi rammer smertetærsklen

Når alt er såre godt, falder vi ofte mentalt i søvn. Hvorfor lave om på noget, der fungerer? I min optik findes smerten, fordi vi skal vækkes af vores Tornerosesøvn. Vi kan ikke kende lyset, hvis vi ikke oplever mørket.

Tolerance for smerte kan være høj, men den er ikke uden grænse. Jeg bar i mange år på stor smerte, der var opstået gennem tab, problemfyldte familierelationer, frygten for ikke at være elsket, ikke at have penge nok mm. Jeg var i krig med mig selv uden at vide det. Jeg troede min indre tilstand var normal, for jeg kunne høre at venner og veninder gjorde det samme. Vi bekymrede os og beklagede os over mennesker, der syntes at være irriterende. Det kunne fx være ægtefæller, kolleger og chefer. Eller en utålelig bilist på motorvejen, der fik vores sind i kog. Den indre krig er så normal, at vi forledes til at tro, livet ikke er muligt uden. I dag ved jeg bedre, og den viden er blomstret op gennem et langt og svært sygdomsforløb. Min indre rejse mod fred startede, da jeg ramte smertetærsklen i mit liv; uhelbredelig kræft.

Vejen ud af gabestokken

At genfinde sin indre fred sker ikke automatisk. Den kommer ikke udelukkende af at meditere eller tænke positivt, men kræver aktiv handling. At opnå indre fred er et mirakel, der udfolder sig, når du bevæger dig fra Frygtens Vej over på Kærlighedens Vej. I den spirituelle lære, jeg praktiserer, starter miraklet på tankeniveau og forplanter sig dernæst i kroppen.

Skridt nummer 1 – Det aktive valg

Det starter med et aktivt valg om at forlade slagmarken. Et aktivt valg om at ville genfinde freden, uanset hvad det koster. For der er en pris ved at vælge fred. Der vil være ting eller mennesker, du skal sige farvel til og det kan gøres uden konflikt og lidelse. I denne fase har vi brug for tillid til os selv, situationen og dem, der hjælper os igennem en svær tid og proces. Uden tillid sidder vi fast i vores frygt.

Det aktive valg om at genfinde fred sker ofte først, når et menneske for alvor har fået nok af sin smerte. Spørgsmålet er, hvor ligger din smertetærskel? Hvor mange kampe ønsker du at deltage i, før du lægger dine våben og vælger krigens modstykke: indre fred og dyb glæde.

Skridt nummer 2 – Hæv dig over slagmarken

Vores krige opstår på baggrund af en konflikt, tvivl, fysisk smerte, beskyldninger, frygt eller måske angst.

For mange år siden levede jeg i et ægteskab med psykisk vold. Jeg var bange hver dag og da jeg endelig kom ud af ægteskabet, overgik jeg til at være vred, skuffet og til tider hævnlysten. Jeg var fanget på Frygtens Vej og bar på disse ødelæggende følelser i 8-9 år. Det var først da jeg oplevede sand tilgivelse mellem min eksmand og jeg, at jeg fik fred. Siden har jeg arbejdet konkret og bevidst med sand tilgivelse, som har forløst store smerteområder i mit liv.

Når vi vælger at forlade slagmarken, tilgive os selv og andre, får vi den smukkeste gave: indre fred og spontan glæde i hverdagen.

Sand tilgivelse er en spirituel handling

Jeg mener, at tilgivelse er et ofte misforstået begreb. Ordene “Jeg tilgiver dig” bruges sjældent, fordi det lugter af underkastelse og svaghed. Det er en misforståelse. At tilgive kræver styrke og er en gave til dig selv. Gaven afstedkommer indre fred. Spørgsmålet er, om du vil lægge dine våben og åbne gaven.

Fred er en egenskab i dig og kan ikke findes i ydre omstændigheder. Vi er født med fred i vores indre, men gennem vores opvækst glemmer vi det, fordi der sker en ydre påvirkning. Det kan være familiens værdier, den kulturelle kontekst vi befinder os i og de traditioner, der omgiver os. Jeg vil gerne pointere, at jeg ikke mener, der er noget forkert i denne påvirkning. Der er ingen, der kan eller skal pålægges skyld. Det er bare sådan det fungerer, når man fødes ind i denne verden. Det er en præmis og vores opgave er at vågne op og forstå samt lære, at der findes en anden vej gennem livet. En vej uden frygt, skyld og ensomhed.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.