Mod Lyset Aflagt

I mørket fik jeg en indsigt, som blev min vej ud i lyset

depressed womanTab og modgang kommer i forskellige forklædninger. Tab af en elskede, skilsmisse, tab af job, opløsning af et kærlighedsforhold, tab af et godt helbred eller et økonomisk tab. Når vi oplever at miste, hvad vi værner om og holder af, eller frygter modgang i det hele taget, har vi altid et valg.

Et nedbrud i kølvandet på tab kan føre til frygt, depression, angst, isolation, misbrug eller kynisme, og kan gøre os følelsesmæssigt utilgængelige eller ude af stand til at klare hverdagen. Det kan endda føre til sygdom og selvmord. Men der findes en anden vej og en anden måde at reagere på i kølvandet på tab.

Jeg har flere gange været fanget på Frygtens Vej. Jeg har oplevet depression, angst, isolation og store mængder frygt. Det var ikke noget jeg skiltede med, og hverken mine omgivelser eller mig selv, for den sags skyld, kendte omfanget af den ødelæggende effekt, tabene og frygten havde på mig. Vi var end ikke opmærksomme på frygtens eksistens.

Dagen kom, hvor canceren viste sit ækle ansigt, og jeg brød fuldstændig sammen. Det var ikke tydeligt, for det skete på en meget stille måde. Jeg sank i knæ, mit indre gik i stå og jeg blev handlingslammet. Jeg, som altid har været handlingsorienteret.

Cancer. Hvorfor mig? Jeg havde gjort alt det rigtige (motion, sund kost, ikke-ryger). Frygten flyttede ind i mit univers og jeg mistede fuldstændig kontakten til min sjæl og min indre gps. Jeg famlede og faldt, græd i fortvivlelse og afmagt med kemonålen i min arm, mens kiloene raslede af. Jeg var fanget i mørket, rædselsslagen som aldrig før.

Vejen, der fører til indre friheden

Tunnellys_7_blogUndervejs, i mørket, fik jeg en indsigt, som blev min vej ud i lyset. I dag forstår jeg, hvordan jeg skal forlade Frygtens Vej og bevæge mig over på Kærlighedens Vej. Jeg undgår ikke Frygtens Vej, for det kan ingen af os, men jeg pendulerer mellem de to veje og søger at opholde mig mest muligt på Kærlighedens Vej, hvor jeg er omgivet af ro, håb, lys, mod, overblik og indsigt.

Jeg fik et heftigt wake-up call, men så galt behøver det ikke gå dig. Lær om Frygtens Vej og Kærlighedens Vej, så også du kan pendulere og træffe sunde beslutninger i dit dyrebare liv.